top of page

תוכנית הטיפולים 

טיפולים בקליניקה ניתנים למטופלים בד"כ באופן חד שבועי עד לפתרון הבעיה הרפואית. עם סיום הטיפול ישנם מטופלים שמגיעים מדי פעם "לתחזוקה" ​על בסיס חודשי או אחר. 

חלק גדול מהמטופלים מגיעים לקליניקה במצב הדורש יותר מטיפול אחד בשבוע. ישנם מצבים שיש צורך גם בשלושה טיפולים בשבוע. כעקרון מנחה במקרים בהם יש צורך בטיפולים נוספים באותו השבוע, טיפולים אלה ניתנים ללא תוספת תשלום.

הבחירה לטפל בעצמכם דורשת מאמץ ואמונה עצמית ביכולת של הגוף לקבל הכוונה ומיקוד כדי להגיע להחלמה. 

מטופלים רבים מופתעים מהשינוי שחל בגוף לאחר הדיקור, לעיתים כבר מהטיפול הראשון, ומכך שתסמינים נחלשים ואף נעלמים.

מעבר לטיפול נקודתי בבעיה שהגעתם איתה לקליניקה, אני שואפת להביא את גופכם לאיזון. 

כפי שצויין, במידה ויש צורך ביותר מטיופל אחד במהלך שבוע קלנדרי, אני ממליצה על פי שיקול הדעת שלי ובהתיעצות עם המטופל להגיע פעם נוספת לטיפול. 

טיפולים נוספים אלה אינם כרוכים בתשלום. הם ניתנים במטרה לזרז את הטיפול ולהביא לתוצאות משמעותיות שישפרו את איכות חייכם במהירות האפשרית. 

קרן חסון בקליניקה

תגיות זירוז לידה, דיקור סיני, דיקור סיני ב ירושלים ו מבשרת ציון

bottom of page